• 601 49 24 55

Dział aktualności 

W dziale aktualności informujemy Państwa zarówno o sprawach organizacyjnych, jak i o nowinach ze świata prawa i podatków. Zapraszamy do lektury, a w razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny. Tel: (+48) 601 49 24 55 ; mail: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

 

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług uchwalone przez Sejm  w dniu 20 lutego 2015 - wchodzące w życie od 1 lipca 2015 !

Zmiany dotyczą głównie:

- odwrotnego obciążenia -  w zakresie obowiązków sprzedawcy i nabywcy, sposobu liczenia limitu transakcji 20.000zł, obowiązku sporządzania informacji podsumowujących w obrocie krajowym a także poszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier, biżuteria)

- zmian w sposobie odliczania podatku naliczonego proporcją - nowe zasady obliczania proporcji,

- zmian w zakresie solidarnej odpowiedzialnosci nabywcy dotyczące tzw. towarów wrażliwych - nowe wymogi dotyczące kaucji i jej limitów oraz zmiany w załączniku nr 13 odnośnie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną 

- zmian dotyczących korekty vat od wierzytelnosci nieściągalnych- tzw. ulga na złe długi (dotyczące podmiotów w likwidacji lub upadłości oraz podmiotów powiązanych).

Ustawa zmieniająca przewiduje również zmianę wchodzącą w życie od 1 stycznia 2016 dotyczącą likwidacji preferencyjnej stawki na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Kraków, 31 marca 2015

 Podatnik korzystający z odliczenia 100% Vat nie straci tej możliwości nawet wtedy gdy jego pracownik będzie parkował samochód służbowy pod swoim domem.

I SA/Kr1834/14 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015

Spółka udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe. Prowadzi stosowne ewidencje, wprowadziła regulamin korzystania ze służbowych samochodów wprowadzający zapisy uniemożliwiające zastosowanie samochodów do celów prywatnych. Jednakże celem usprawnienia pracy samochody te mogą być parkowane przez pracowników w pobliżu ich miejsca zamieszkania, co nie jest równoznaczne z wykorzystywaniem ich na cele prywatne.

 Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uznał, że w takiej sytuacji samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych chociażby w postaci dojazdu pracownika z miejsca zamieszkania  do miejsca świadczenia pracy.

 

 

 

Czytaj więcej...

Już w rozliczeniach dotyczących przychodów za rok 2014 podatnicy mogą skorzystać z "ulgi prorodzinnej"

Podatnik ma możliwość uzyskania "benefitu" finansowego gdy kwota ulgi jest wyższa aniżeli podatek, od którego ulga miałaby być odliczona. Odliczenie to jest limitowane wysokością zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu. Niefortunna redakcja przepisu sugeruje, że skorzystanie z ulgi jest możliwe dopiero gdy podatnik dokona odliczenia tych składek.

Czytaj więcej...

krd logo01   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Rachunkowości 
MKR
Monika Kruszewska-Rybka 

NIP 679-134-69-90 Regon 122732421

Ul. Drukarska 5A/22
30-348 Kraków
Email: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

tel. (+48) 601 49 24 55