• 601 49 24 55

 Podatnik korzystający z odliczenia 100% Vat nie straci tej możliwości nawet wtedy gdy jego pracownik będzie parkował samochód służbowy pod swoim domem.

I SA/Kr1834/14 Wyrok WSA w Krakowie z dnia 20 stycznia 2015

Spółka udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe. Prowadzi stosowne ewidencje, wprowadziła regulamin korzystania ze służbowych samochodów wprowadzający zapisy uniemożliwiające zastosowanie samochodów do celów prywatnych. Jednakże celem usprawnienia pracy samochody te mogą być parkowane przez pracowników w pobliżu ich miejsca zamieszkania, co nie jest równoznaczne z wykorzystywaniem ich na cele prywatne.

 Organ podatkowy nie zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uznał, że w takiej sytuacji samochody będą wykorzystywane do celów prywatnych chociażby w postaci dojazdu pracownika z miejsca zamieszkania  do miejsca świadczenia pracy.

 

 

 

 

W odpowiedzi na skargę Sąd wskazał:

 "W opinii Sądu parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie oznacza automatycznie, tak jak to przyjął organ, że samochód nie jest wykorzystywany wyłącznie do działalności gospodarczej. (...)
 
Rację ma skarżąca spółka podnosząc, że dopóki mamy do czynienia z tzw. "czynnikiem ludzkim" istnieje potencjalne zagrożenie, że dany pojazd może zostać wykorzystany do celów innych niż związane z działalnością gospodarczą spółki. Okoliczności tej nie da się całkowicie wyeliminować, chodzi zatem jedynie o stworzenie takich mechanizmów i wprowadzenie takich zasad używania pojazdów, które dadzą maksymalną gwarancję wykorzystania ich wyłącznie w działalności gospodarczej podatnika. Wydaje się zatem, że sporządzenie stosownego regulaminu obwarowanego sankcjami za nieprzestrzeganie zapisów w nim zawartych, zapoznanie z nim użytkowników pojazdów, kontrola okresowa oraz kontrola w czasie rzeczywistym stanowią wystarczające i obiektywne środki dla zabezpieczenia wykorzystania przedmiotowych pojazdów dla celów działalności gospodarczej."
(I Sa/Kr 1834/14)
 
Kraków, dnia 26 lutego 2015
 
 
 
 
 
 

krd logo01   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Rachunkowości 
MKR
Monika Kruszewska-Rybka 

NIP 679-134-69-90 Regon 122732421

Ul. Drukarska 5A/22
30-348 Kraków
Email: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

tel. (+48) 601 49 24 55