• 601 49 24 55

Już w rozliczeniach dotyczących przychodów za rok 2014 podatnicy mogą skorzystać z "ulgi prorodzinnej"

Podatnik ma możliwość uzyskania "benefitu" finansowego gdy kwota ulgi jest wyższa aniżeli podatek, od którego ulga miałaby być odliczona. Odliczenie to jest limitowane wysokością zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne podlegające odliczeniu. Niefortunna redakcja przepisu sugeruje, że skorzystanie z ulgi jest możliwe dopiero gdy podatnik dokona odliczenia tych składek.

 Pojawił się problem czy możliwe jest skorzystanie z tej ulgi gdy:

  • podatnik nie wykazuje w zeznaniu rocznym żadnego dochodu, tzn. gdy poniósł stratę ze źródeł,
    z których przychody podlegają opodatkowaniu "wg skali", a co za tym idzie podatek wyniósł "zero"
  • podatnik wprawdzie uzyskał dochód opodatkowany "wg skali" ale w wysokości niepowodującej
    konieczność uiszczenia podatku tj, niższy niż 3091,00zł - a w konsekwencji nie dokonał odliczenia od podatku
  • podatnik uzyskał dochody opodatkowane, ale inne przysługujące mu odliczenia pokryły wysokość podatku
    uniemożliwiając mu skorzystanie z ulgi.

Wyjaśnienie ministra finansów

Minister Finasów wyjaśnił, iż w przypadku gdy podatnik nie uzyskał żadnego dochodu (poniósł stratę) podatnik może otrzymać niewykorzystaną kwotę ulgi do wysokości kwoty składek opłaconych, o ile w 2014 roku uzyskał przychód podlegającu opodatkowaniu "wg skali".

Natomiast w pozostałych dwóch przypadkach podatnik otrzymuje niewykorzystaną część ulgi do wysokości łącznej kwoty składek opłaconych (społecznych i zdrowotnych), pomniejszonych o wysokość odliczonych składek w PIT 36L . Limit określany jest zgodnie z art. 27f ust.9 i 10 updof.

Brak możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej

Z powyższych wyjaśnień wynika, że nie ma możliwości skorzystania z ulgi prorodzinnej podatnik, który w roku 2014 zawiesił działalność gospodarczą, a w konsekwencji nie uzyskiwał przychodów podlegających opodatkowaniu. Nie ma również prawa do uzyskania tego typu wsparcia finansowego podatnik rozliczający prowadzoną przez siebie działalność gospodarczą "ryczałtem" lub podatkiem liniowym.

Pojawia się również  wątpliwość, która być może spowoduje spory z fiskusem. Wykładnia przepisów autorstwa Ministra Finansów umożliwia skorzystanie z ulgi prorodzinnej także podatnikom ponoszącym straty z prowadzonej działalności gospodarczej. Natomiast przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w swym oryginalnym brzmieniu zezwalają na skorzystanie z ulgi tym podatnikom, u których wystąpił dochód podlegający opodatkowaniu.

Do wykazania przysługującej ulgi podatnicy mają do dyspozycji nowy formularz PIT/UZ będący załącznikiem do zeznania rocznego PIT36 / PIT37.

 

Kraków, dnia 26 lutego 2015

krd logo01   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Rachunkowości 
MKR
Monika Kruszewska-Rybka 

NIP 679-134-69-90 Regon 122732421

Ul. Drukarska 5A/22
30-348 Kraków
Email: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

tel. (+48) 601 49 24 55