• 601 49 24 55

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług uchwalone przez Sejm  w dniu 20 lutego 2015 - wchodzące w życie od 1 lipca 2015 !

Zmiany dotyczą głównie:

- odwrotnego obciążenia -  w zakresie obowiązków sprzedawcy i nabywcy, sposobu liczenia limitu transakcji 20.000zł, obowiązku sporządzania informacji podsumowujących w obrocie krajowym a także poszerzenie katalogu towarów objętych odwrotnym obciążeniem (m.in. laptopy, notebooki, telefony komórkowe, konsole do gier, biżuteria)

- zmian w sposobie odliczania podatku naliczonego proporcją - nowe zasady obliczania proporcji,

- zmian w zakresie solidarnej odpowiedzialnosci nabywcy dotyczące tzw. towarów wrażliwych - nowe wymogi dotyczące kaucji i jej limitów oraz zmiany w załączniku nr 13 odnośnie towarów objętych odpowiedzialnością solidarną 

- zmian dotyczących korekty vat od wierzytelnosci nieściągalnych- tzw. ulga na złe długi (dotyczące podmiotów w likwidacji lub upadłości oraz podmiotów powiązanych).

Ustawa zmieniająca przewiduje również zmianę wchodzącą w życie od 1 stycznia 2016 dotyczącą likwidacji preferencyjnej stawki na towary przeznaczone na cele ochrony przeciwpożarowej.

Kraków, 31 marca 2015

krd logo01   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Rachunkowości 
MKR
Monika Kruszewska-Rybka 

NIP 679-134-69-90 Regon 122732421

Ul. Drukarska 5A/22
30-348 Kraków
Email: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

tel. (+48) 601 49 24 55