• 601 49 24 55

Usługi kancelaria-mkr.ploferta kancelaria-mkr.pl

 Kancelaria Doradztwa Podatkowego MKR oferuje swoją pomoc i usługi w zakresie podatków, rachunkowości i spraw pracowniczych. Zakres oferowanych usług uzależniony jest od potrzeb każdego, indywidualnego Klienta oraz przepisów prawa specyficznych dla prowadzonej przez Klienta działalności.

 

Doradztwo podatkowe

 • udzielanie porad i konsultacji podatkowych
 • prowadzenie w imieniu i na rzecz Klienta ksiąg i ewidencji podatkowych
 • sporządzanie deklaracji podatkowych
 • optymalizacja podatkowa
 • sporządzanie opinii podatkowych
 • zastępstwo i reprezentacja przed organami podatkowymi, skarbowymi, celnymi
 • zastępstwo procesowe i prowadzenie spraw przed sądami administracyjnymi obu instancji (WSA,NSA) w zakresie sądowej
  kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych
 • pomoc i doradztwo w zakładaniu podmiotów gospodarczych i wyborze optymalnej formy opodatkowania działalności
 • sporządzanie i prowadzenie spraw dotyczących interpretacji wydawanych przez Ministra Finansów 
 • reprezentacja w toku postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez organy administracyjne

 

Księgi rachunkowe 

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości MKR oferuje swoją pomoc w zakresie rachunkowości w zależności od
aktualnej potrzeby Klienta uwarunkowanej formą prawną, a także profilem i rozmiarem działalności.

Przykładowe usługi z zakresu prowadzenie ksiąg rachunkowych:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych (podatkowe i bialansowe)
 • projektowanie planu kont i opracowanie polityki rachunkowości
 • prowadzenie ewidencji pomocniczych (VAT, środków trwałych i wnip)
 • sporzadzanie sprawozdań finansowych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS, NBP ...
 • analiza finansowa i ekonomiczna

Księga przychodów i rozchodów, ryczałt ewidencjonowany

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości MKR oferuje swoją pomoc również firmom niezobligowanym do prowadzenia
ksiąg rachunkowych. Zapewniamy poprawność i rzetelność prowadzonej księgowości w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów.
Dla firm nie generujących kosztów podatkowych i korzystających z "uproszczonych" form opodatkowania oferujemy prowadzenie ewidencji
związanych z opodatkowaniem "ryczałtem". W zakresie obu wyżej wymienionych form opodatkowania także tu oferta jest dostosowana do
specyfiki prowadzonej działalności i wymaganych przepisami prawa ewidencji.

 

Obsługa kadrowo-płacowa

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości MKR oferuje swoją pomoc w zakresie szeroko
rozumianego pojęcia obsługi kadrowo-płacowej gwarantującej zgodność z przepisami prawa pracy
oraz ubezpieczeń społecznych.

Przykładowe usługi z zakresu obsługi kadrowo-płacowej:

 • sporządzanie listy płac
 • sporządzanie dokumentacji kadrowej
 • prowadzenie akt osobowych
 • prowadzenie rozliczeń i dokumentacji umów zlecenia i umów o dzieło
 • sporządzanie deklaracji PIT 4, PIT 11 ...
 • sporządzanie dokumentacji ZUS
 • wysyłka elektroniczna za pomocą programu Płatnik
 • reprezentacja podatnika lub płatnika przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

 

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej

Kancelaria Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości MKR oferuje swoją pomoc również osobom, które nie prowadzą
działalności gospodarczej. 
Nie tylko przedsiębiorcy potrzebują porad podatkowych i księgowych!

W ramach tej oferty:

 • rozliczamy PITY roczne PIT 37

Udzielamy porad i konsultacji w zakresie doradztwa podatkowego dotyczącego m.in.:

 • podatku dochodowego od osób fizycznych
 • podatku od spadków i darowizn
 • podatku od czynności cywilnoprawnych
 • podatków lokalnych

 

 

 

 

 

krd logo01   

Kancelaria Doradztwa Podatkowego
i Rachunkowości 
MKR
Monika Kruszewska-Rybka 

NIP 679-134-69-90 Regon 122732421

Ul. Drukarska 5A/22
30-348 Kraków
Email: biuro(at)kancelaria-mkr.pl

tel. (+48) 601 49 24 55